Ceres har siden 1856 le­ve­ret en bred vif­te af va­ri­an­ter. Nog­le er for­s­vun­det, mens an­dre er kom­met til. Her kan du læse om de va­ri­an­ter, der er i hand­len på nu­væ­ren­de tids­punkt, samt vo­res sæ­son­va­ri­an­ter.